Gmina Książ Wielkopolski
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Gmina
21 października 2018  •  GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ
KONSULTACJE
czyli społeczeństwo obywatelskie

Umowa społeczna na pięcioletni plan inwestycyjny
Jak przeczytasz w naszym programie, przez najbliższe 5 lat będziemy mieli do wydania rocznie około 15 mln złotych na siebie, w tym około 5 mln zł na wszelkie inwestycje: drogi, wodociągi i kanalizację, oświetlenie dróg i ulic, zdrowie, ochronę środowiska, kulturę i sport. To nie jest dużo i, jeśli nie pozyskamy środków z zewnątrz, będziemy musieli się ze sobą umówić, co jest dla nas wszystkich najpilniejsze.

Chcemy, aby te najważniejsze dla nas inwestycje były planowane wspólnie z mieszkańcami.

Podział funduszy "miękkich" - nasiadówki w kręgach wspólnych interesów
Na wydatki bieżące zostaje nam około 9 mln zł. Z tego musimy utrzymać funkcjonowanie gminy, ale i tu - poprzez racjonalne gospodarowanie i oszczędności - mamy pole manewru.
Jest oczywiste, że konkretne grupy mają konkretne potrzeby, np. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, sołectwa, wsie, kluby sportowe...

Chcemy stworzyć przestrzeń do cyklicznych rozmów w tych grupach, chcemy osiągania pomiędzy nimi zadowalającego wszystkich finansowego kompromisu.

Inicjatywy lokalne - rozmowy przy stole
Wśród mieszkańców gminy Książ Wielkopolski wielu jest ludzi prospołecznych i kreatywnych. Potrafią za niewielkie pieniądze i własną pracą organizować wydarzenia cenne dla naszej wspólnoty. Wielu z nas potrafi dostrzegać problem lub szansę, gdzie inni ich nie widzą. To może się przekładać na inicjatywę uchwałodawczą wymagającą analizy i sformalizowania.

Chcemy z nimi rozmawiać w kameralnej atmosferze jak równorzędni partnerzy.

Peer-to-peer, czyli człowiek do człowieka
Nasi kandydaci - mamy nadzieję przyszli radni i burmistrz - są otwarci na rozmowę z każdym, kto występuje w interesie grupy mieszkańców, kto ma ciekawy pomysł lub sugestię. Jesteśmy dobrze skomunikowanym zespołem i reagujemy szybko.

Współdecydujemy w naszych wspólnych sprawach!
kandydat na burmistrza


(C) KW Stowarzyszenia Nasza Gmina, Charłub 2018. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

Polityka prywatności

gir@ffe