Gmina Książ Wielkopolski
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Gmina
21 października 2018  •  GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ
POSTULATY
czyli o tym, co można bez pieniędzy

Burmistrz ZARZĄDZA - nie: rządzi
Burmistrz jest człowiekiem, któremu płacimy, żeby zarządzał naszym majątkiem i organizował ramy życia społecznego. Mówimy o ZARZĄDZIE gminy, a nie o rządzie. Nie może być tak, że ważne dla gminy decyzje burmistrz podejmuje samodzielnie, bez konsultacji, a nawet - w bardzo dużych wydatkach - referendum. Nie chodzi o fikcyjne konsultacje typu: wolisz być biedny czy chory. Burmistrz nie jest naszym panem, któremu mamy się z lękiem kłaniać. To człowiek, który ma być naszym RÓWNORZĘDNYM partnerem w poważnych rozmowach o naszym bycie, o naszej przyszłości. Mamy się nawzajem szanować i słuchać. Burmistrz to dyrektor firmy, w której wszyscy jesteśmy udziałowcami. Ma być sprawny i kompetentny. Ma rozumieć, że z udziałowcami trzeba się liczyć.

Radni działają dla dobra całej gminy
Nie można mylić funkcji radnego z funkcją sołtysa. Sołtys dba o dobro swojego sołectwa. Radny ma wpływ na życie całej gminy. Powinien umieć się wznieść ponad interes swojego miejsca zamieszkania i umieć osiągać kompromis dla dobra całej gminy. Radny jest naszym reprezentantem w procesie uchwałodawczym, dlatego w sytuacjach ewidentnego nadużycia stanowiska burmistrza powinien działać na naszą korzyść, na korzyść MIESZKAŃCÓW.

Oświata jest ważna - niezwykle ważna
Tu nie chodzi o pieniądze, bo te dostajemy z budżetu państwa. Tu chodzi o jakość, na którą mamy wpływ. Tu chodzi o kompetencje nauczycieli, specjalistów jednego przedmiotu, a nie pięciu czy siedmiu. Tu chodzi o przyszłość naszych dzieci, którym za wszelką cenę musimy wyrównać szanse z tymi z dużych miast. Chcemy postawić na jakość edukacji i przyjazną, twórczą atmosferę w szkołach.
Doceniamy szkoły, w których dzieje się dobrze. Przyjrzymy się szkołom, w ktorych tak nie jest.

Urząd działa sprawnie, przejrzyście i przyjaźnie
Urząd jest instytucją utrzymywaną przez nas dla nas. Mamy tam uzyskać wszelką możliwą pomoc, dlatego urzędnicy powinni być kompetentni i sprawni. Nasze sprawy powinny być załatwiane w najkrótszym możliwym terminie, od ręki - o ile to możliwe z formalnego punktu widzenia. Urzędnicy powinni działać zadaniowo i rozliczać się z wykonania zadań. Sama obecność w pracy nie wystarczy.
Publikowanie informacji o zawartych przez gminę umowach będzie standardem.

Inicjatywy społeczne wspierane
Każda sensowna inicjatywa społeczna jest dla nas KORZYŚCIĄ. Stwarza ofertę zagospodarowania życia wspólnoty, promuje nas na zewnątrz. Jest dla nas bezcenna. Wydarzenia cykliczne, jak np. Czasówka Włościejewki czy Książ Rock Zone, powinny mieć stałą pozycję w budżecie gminy. Każde nowe wydarzenie cykliczne stworzone przez mieszkańców naszej gminy powinno wejść do budżetu po dwóch sprawdzonych edycjach.

Dotychczasowy konkurs ofert powinien być rozdzielony na dwa typy działań: "sport, turystyka, rekreacja" oraz "kultura i dziedzictwo". Warto rozważyć inną formę wsparcia (poza konkursem) dla klubów sportowych. Z kosztów kwalifikowanych powinny być wyłączone nagrody dla uczestników. Konkursy nie pchają nas naprzód. Do kosztów kwalifikowanych powinny być włączone wynagrodzenia dla organizatorów i ekspertów. To niemoralne, że społecznicy-specjaliści wszystko robia za darmo.

Świetlice wiejskie - niech żyją!
Pięknie wyremontowane świetlice wiejskie mają służyć integracji mieszkańców wsi i sołectw. Jeśli gmina weźmie na siebie ciężar niezbędnych inwestycji, fundusz sołecki może być wykorzystany na działalność świetlic, na opłacenie organizatora, internetu i sprzętów "życia" świetlicy.
Możemy wykorzystać świetlice wiejskie na salonowe turnieje gminne: np. szachy w Kołacinie, brydż w Konarzycach, warcaby w Zakrzewicach, ping-pong w Kiełczynku... Koszty żadne, zyski olbrzymie - atrakcja i integracja.

Partnerstwo obywatelskie! Wspólnota lokalna!
kandydat na burmistrza


(C) KW Stowarzyszenia Nasza Gmina, Charłub 2018. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

Polityka prywatności

gir@ffe