Gmina Książ Wielkopolski
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Gmina
21 października 2018  •  GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ
czyli o pieniądzach
DROGI
Droga wojewódzka 436 Śrem-Klęka - ok. 15 km
Wszyscy doskonale znamy tę drogę i zdajemy sobie sprawę, że jej remont jest niezwykle pilny. Przez naszą gminę biegnie na odcinku ok. 15 km. Nie możemy wydatkować na nią środków własnych, z drobnymi wyjątkami oczywiście. Możemy i od dawna powinniśmy lobbować, monitować i wszelkimi środkami skłonić samorząd województwa do zainwestowania w naszą gminę. Gminie Nowe Miasto się udało, zatem to na pewno nie jest niemożliwe.

Remont 15 km drogi to wydatek rzędu 18 mln zł, tj. 10% rocznych wydatków inwestycyjnych województwa. Zatem jeśli nie od razu, to odcinkami remont tej drogi jest wysoce prawdopodobny przez najbliższe 5 lat.

Jeśli będzie trzeba, nasz człowiek nawet zamieszka w Urzędzie Marszałkowskim, żeby doprowadzić do remontu tej drogi.

Drogi powiatowe - ponad 70 km
Drogi zaznaczone na mapie kolorem różowym to drogi powiatowe w gestii i majątku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, który podejmuje decyzje o ich remontach. Nawet specjalnie nie musimy tu lobbować. Wystarczy jeśli dopilnujemy, jeśli burmistrz dopilnuje, że 25% środków na inwestycje w drogi powiatowe będzie przeznaczanych na naszą gminę. Dotąd nie osiągaliśmy takiego progu - bywało i 15% rocznie dla nas.

Roczne środki powiatu na inwestycje drogowe to średnio 4,8 mln zł. Jeśli dopilnujemy swojej części, na naszą gminę przypadnie 1,2 mln zł rocznie. Do remontów dróg powiatowych dokladamy 50% środków własnych, więc w naszym budżecie powinniśmy rezerwować 600 tys. zł rocznie na ten cel.

Przez 5 lat możemy wyremontować 10 km dróg powiatowych.
Od których zaczniemy? Na to właśnie chcemy się umówić [»].


Drogi gminne i wewnętrzne - ?? km
Sami decydujemy, ile wydamy na remonty dróg gminnych i wewnętrznych. My proponujemy zarezerwować na to 2 mln zł w każdym rocznym budżecie przez najbliższe 5 lat. Szacunkowo to łącznie 12,5 km wyremontowanych dróg. Proponujemy też umowę społeczną na najpilniejsze potrzeby, bo jest oczywiste, że 12,5 km dróg nie załatwia wszystkich problemów.

Moglibyśmy więcej, pod warunkiem zdobycia pomocy z zewnątrz, co dotąd w naszej gminie nie miało miejsca.

Możemy obiecać - a rzadko coś obiecujemy - że pozyskanie środków zewnętrznych będzie priorytetem naszego Zarządu Gminy.
kandydat na burmistrza


(C) KW Stowarzyszenia Nasza Gmina, Charłub 2018. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

Polityka prywatności

gir@ffe