Gmina Książ Wielkopolski
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Gmina
21 października 2018  •  GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ
PROGRAM
czyli o pieniądzach
Nasz roczny dochód to 36 mln, w tym 15 mln do naszej dyspozycji, średnio:
  • na inwestycje majątkowe (drogi, wodociągi i kanalizacja, środowisko i inne) maksymalnie rocznie - 5 mln,
  • na: spłatę długów (musimy!), rocznie przez najbliższe lata - niecały 1 mln [»],
  • na utrzymanie urzędu, instytucji samorządowych i bieżącą działalność oraz projekty "miękkie" inwestujące w ludzi: 9 mln.
Musimy oszczędzać i racjonalnie zarządzać własnymi funduszami.

Powinniśmy zwiększać dochód własny poprzez:
  • wspieranie lokalnego biznesu [»],
  • stworzenie oferty turystyki jednodniowej (kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, historycznej) [»]
Powinniśmy zdobywać pieniądze z zewnątrz poprzez:
  • starania o środki ministerialne i wojewódzkie,
  • starania o środki unijne, lecz tu zostało malo czasu.

Ilustracja pokazuje "BUDŻET ZERO" - punkt wyjścia na nastepne 5 lat
Nasza propozycja Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2023 roku (w tys. złotych)
20192020202120222023Suma
drogi powiatowe [»]6006006006006003 000
drogi gminne [»]2 0002 0002 0002 0002 00010 000
wodociągi i kanalizacja, o ile koszty połączenia z Cielczą nie będą wyższe5005005005005002 500
oczyszczalnie przydomowe i przyłącza kanalizacyjne [»]4004004004004002 000
latarnie [»]300300---600
rekultywacja wysypiska we Włościejewkach70----70
karetka pogotowia [»]300----300
inwestycje w kulturę, sport, turystykę i inne [»]8301 2001 5001 5001 5006 530
suma5 mln5 mln5 mln5 mln5 mln25 mln

Do spłacenia mamy (w tys. zł):
201920202021202220232024
1 008809705740739,4500

Łącznie, przez najbliższe 6 lat 4,5 mln zł, pod warunkiem terminowych spłat, obiecanych umorzeń i braku nowych zobowiązań.
kandydat na burmistrza


(C) KW Stowarzyszenia Nasza Gmina, Charłub 2018. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

Polityka prywatności

gir@ffe